Gaz devleri gezegen sistemlerinin kimyasal bileşimini etkiler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Gaz devleri gezegen sistemlerinin kimyasal bileşimini etkiler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bilim insanları, bir yıldız sisteminde bir gaz devinin varlığının, su açısından zengin materyallerin tıkanmasına ve bunun sonucunda iç Neptün altlarının su açısından fakir olmasına neden olduğunu keşfettiler Su buzu hattında daha fazla birikim, gazın farklı buharlaşma alanlarında yeniden yoğunlaşması ve dışarı doğru göç etmesinden kaynaklanır Gaz devi senaryosunda, gaz devinin konumunun dışında bir dizi engellenmiş yapı elemanı görülebiliyor Bu çalışma, iç gezegen sisteminin yapısını açıklamada gaz devi oluşumunun zamanlamasının önemini vurgulamakta ve HAT-P-11 gibi sistemlerin gelecekteki gözlemlerine yönelik koşulları ve araçları sınırlandırmaktadır


Bir gezegenin kimyasal bileşimi, tarihi ve oluşum alanı hakkında bilgi verebilir ve bir gezegenin su içeriği, onun güneş sistemindeki göç yolunu belirlemeye yardımcı olabilir

Gezegen oluşumu modelleri, gezegensel yapı malzemesi ve gazın birikmesi yoluyla gezegensel büyüme koşullarının yanı sıra, atmosferin ve gezegenin kimyasını etkileyen parçacık sürüklenme ve birikim koşullarını içerir

Bilim adamlarının simüle ettiği çeşitli oluşum senaryoları, 23,4 Dünya kütlesinde bir iç Neptün alt-Neptün ve az miktarda su içeren bir gezegen sistemi olan HAT-P-11 gezegen sisteminin oluşum koşullarını sınırlamalarına yardımcı oldu Her durumda, kırmızı dikey çizgi su ve buz çizgisini temsil eder ve yeşil çizgi, eğer sistemde varsa gaz devinin konumunu gösterirgenel-22

su buzu oluşum hattı Kaynak: arXiv:2310

Gaz devlerinin varlığında malzeme ve suyun göçü ve birikmesi süreci daha karmaşık hale gelir: tüm gezegen sisteminin kimyasını etkileyebilir, su akışını engelleyebilir ve düşük sulu malzeme içeriğine sahip bir ortam yaratabilirler Tersine, buz şeklinde suyun bulunmadığı iç diskte bir gezegenin oluşması, birikim için sınırlı malzeme nedeniyle atmosferdeki su içeriğinin daha düşük olmasına neden olacaktır Dev gezegenler çok erken oluşursa, karasal gezegenlerin oluştuğu proto-gezegen diskinin iç bölgeleri yeterli miktarda katı madde alamayacaktır, bu da ana yıldızın yakınında bulunan gezegenlerin büyümesini engeller

Diskin dış bölgelerinde bir gezegen oluşup içeriye doğru göç etmiş olsaydı, madde birikimi nedeniyle su açısından zengin olurdu


Senaryo 1 (üstte) ve Senaryo 2’de (altta) yoğun yapı elemanlarının yüzey yoğunlukları, protoplanet disk yarıçapının ve zamanın bir fonksiyonu olarak farklı yoğunluklar için çizilmiştir 12797

Gaz devleri yörüngelerinden dışarıya doğru uzanan bir basınç oluşturarak parçacıkların iç sisteme daha fazla yayılmasını engelliyor ve su açısından fakir bir ortam yaratıyor